Blogi

Kokemusasiantuntijoiden rooli ja asiantuntijuuden hyödyntäminen tulevilla hyvinvointialueilla

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi mielenterveyden ongelmista tai elämänkriiseistä. Kokemusasiantuntijat käyvät koulutuksen ja voivat sen jälkeen toimia kokemusasiantuntijatehtävissä. Vertaistuki on omien kokemusten jakamista toisten henkilöiden kanssa, joilla on samanlainen elämäntilanne ja yhteisiä kokemuksia. Itselläni oli mahdollisuus tavata…

Onko terveys eriarvoista?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut raportin Terveyden eriarvoisuus Suomessa (2021). Raportin mukaan Suomessa terveys on kehittynyt positiiviseen suuntaan, mutta edelleen on myös suuria terveyseroja. Henkilöillä, joilla on matala koulutustaso ja henkilöt, jotka kuuluvat pienipalkkaisten ryhmään on todettu olevan enemmän…

Yksinasuvat huomioitava paremmin päätöksenteossa

Tilastokeskuksen mukaan yksinasuvien määrä on noussut koko ajan. Nuorten ikäryhmässä miehet asuvat naisia enemmän yksin ja ikääntyneiden ikäryhmässä taas yksinasuvista valtaosa on naisia. Yhteensä yksinasuvia on Suomessa yli 1,2 miljoonaa eli lähes 45 % asuntokunnista. Eniten yksinasuvia on yli 75-vuotiaiden…

Ei unohdeta mielenterveysomaisia

Valtakunnallista mielenterveysomaisten päivää vietetään vuosittain 9. päivänä lokakuuta. Päivän tarkoituksena on herättää keskustelua mielenterveysomaisten ja omaishoitajien arjesta sekä asemasta. Suomessa joka viides nuori kärsii mielenterveyshäiriöstä. Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveydenhäiriö. Vanhemmuuden ja perheiden tukeminen on todettu…

Koronapandemia lisää asunnottomien ahdinkoa

ARAN (2019) tilastojen mukaan Suomessa oli asunnottomia 4600 vuoden 2019 lopussa. Turussa asunnottomia oli 433 ja heistä alle 25-vuotiaita asunnottomia oli 96 ja naisia 91. Väkilukuun suhteutettuna eniten asunnottomia Suomessa on Helsingissä ja toiseksi eniten Turussa. Suomessa alle 25-vuotiaiden asunnottomuus…

Hyvät hoitajat!

Hoitajan työ on vaativaa, mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Hoitajien arvostuksesta ja palkasta puhutaan paljon. Joskus kuulee joidenkin sanovan, että hoitajat lähinnä vain tekevät mitä lääkärit määräävät, vaihtavat vaippoja, syöttävät ja pesevät potilaita. Edellä mainitut asiat ovat ihmisen perustarpeita ja jos niissä…

Psykiatristen sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa ja ryhmätoimintaa myös palvelutaloihin ja vanhuskeskuksiin?

Masennus ja mielenterveyden häiriöt ovat hyvin yleisiä Suomessa, ne ovat yleisiä myös ikäihmisillä.  Yksinäisyys, menetykset ja sairaudet lisäävät riskiä masennukseen ja ahdistusoireisiin. Myös ikäihmisten päihdeongelmat ja muistisairaiden käytösoireet ovat lisääntyneet. Turussa psykiatriset sairaanhoitajat ovat aloittaneet vastaanottotoiminnan kouluissa ja hallitusohjelman mukaisesti…

Asunnottomuuden poistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan

Tilastojen mukaan vuonna 2017 Suomessa on ollut asunnottomia 7000. Laskentatavan muuttuessa ja asunnottomuustyön ansiosta meillä on laskettu olevan asunnottomia 5482 vuoden 2018 lopussa. Pitkäaikaisasunnottomia oli 1 162. Asunnottomien määrä lisääntyi Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä (ARA 2018). Erittäin huolestuttavaa on, että…