Yksinasuvat huomioitava paremmin päätöksenteossa

Tilastokeskuksen mukaan yksinasuvien määrä on noussut koko ajan. Nuorten ikäryhmässä miehet asuvat naisia enemmän yksin ja ikääntyneiden ikäryhmässä taas yksinasuvista valtaosa on naisia. Yhteensä yksinasuvia on Suomessa yli 1,2 miljoonaa eli lähes 45 % asuntokunnista. Eniten yksinasuvia on yli 75-vuotiaiden ikäryhmissä. Paljon keskitytään perheiden hyvinvointiin ja miten palvelut toteutetaan kunnissa, niin että perheet haluavat muuttaa myös syrjäseudulle. Vaikka yksinasuvien määrä nousee koko ajan varsinkin suurissa kaupungeissa, silti yleisessä keskustelussa ja politiikan päätöksissä harvoin kuulee puhuttuvan yksinasuvista ja heidän huomioimisesta.

Tilastokeskuksen Paavo- postinumerotilaston mukaan vuonna 2019 Turussa oli eniten yksinasuvia postinumeroalueella Turun keskus ja heitä oli 12 000 alueen asukkaista. Toiseksi eniten yksinasuvia oli Tampereella Hervannan alueella ja kolmanneksi eniten yksinasuvia oli Helsingin kalliossa. Miten yksinasuvat huomioidaan? Yksinasuvat ja yksinhuoltajat ovat heikommassa asemassa, kun mietitään taloutta, asumisen kustannuksia tai asunnon ostamista. Helsingissä toteutettiin kysely osana kaupunkitutkimusta ja KaTuMetro hanketta (2012) kyselyssä ilmeni, etteivät yksinasuvat toivoneet kodeikseen yksiöitä ja ikäihmiset halusivat asua ennemmin esikaupungeissa. Asumisen kustannukset koettiin kuormittaviksi, myös yksinasuvista harvempi asuu omistusasunnossa kuin henkilöt, jotka eivät asu yksin.

Kuntavaalikeskusteluissa harvoin kuuli, että olisi puhuttu yksinasuvien asioista. Yhteisvastuukeräyksen aiheena on tänä vuonna ikäihmisten köyhyys. Yksinasuvat ikäihmiset ovat erityisen heikossa asemassa, koska kaikki laskut pitää maksaa yksin omasta pienestä eläkkeestä. Perheiden ja lasten hyvinvointi on tärkeää, mutta pitäisi huomattavasti lisätä yksinasuvien huomioimista päätöksenteossa, asuntopolitiikassa ja yleisessä keskustelussa. Nyt tähän on hyvä mahdollisuus uuden valtuustokauden alkaessa.

Kirsi Kauliomäki

Turun SDP:n hallituksen jäsen

Kommentit

Jätä kommentti