Kokemusasiantuntijoiden rooli ja asiantuntijuuden hyödyntäminen tulevilla hyvinvointialueilla

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi mielenterveyden ongelmista tai elämänkriiseistä. Kokemusasiantuntijat käyvät koulutuksen ja voivat sen jälkeen toimia kokemusasiantuntijatehtävissä. Vertaistuki on omien kokemusten jakamista toisten henkilöiden kanssa, joilla on samanlainen elämäntilanne ja yhteisiä kokemuksia.

Itselläni oli mahdollisuus tavata Tyksin psykiatrian kokemusasiantuntija Mika Sinisalo. Hän on itse kokenut, millaista oli, kun oma mieli ei enää jaksanut. Hän on kokemusasiantuntijana keskustellut osastolla ja poliklinikalla potilaiden kanssa, vetänyt ryhmiä ja käynyt puhumassa opiskelijoille terveydenhuollon oppilaitoksissa ja yliopistolla. Kokemusasiantuntijan tehtävänä on olla vertainen, jolle voi luottamuksellisesti kertoa omista asioista. Mika on myös itse saanut kokea vertaisuuden voiman merkityksen toisilta potilailta, kun hän itse toipui sairastumisesta. Hän olisi itse kaivannut heti hoitoon tullessa enemmän tietoa ja vertaista, joka olisi kulkenut rinnalla alusta alkaen, kun hoito alkoi.

Jokaisen on tärkeää kokea olevansa hyväksytty ja saada apua sekä kokea, että on joku, joka voi kulkea rinnalla silloin, kun elämässä tulee vastaan kriisejä ja omat voimat loppuvat. Mikan mukaan tällä hetkellä on tarvetta saada lisää kokemusasiantuntijoita terveydenhuollon eri tasoille, kuten perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Tällä hetkellä mielenterveyspalvelut ovat kriisissä, kokemusasiantuntijoiden mahdollisuus keskustella ja tukea asiakkaita/potilaita on yksi erittäin tärkeä mahdollisuus terveydenhuollossa. He voivat myös antaa aikaa ja asiakas/potilas saa mahdollisuuden kokea tulevansa kohdatuksi henkilökunnan lisäksi vertaisensa kanssa.  Itse olen aiemmin tehnyt mm. päihdetyötä ja pitänyt myös verkkokoulutuksia VSSHP:n henkilökunnalle päihteistä ja päihdeasiakkaan kohtaamisesta. Itse olen myös kokenut kokemusasiantuntijoiden työn ja asiantuntijuuden tärkeänä mahdollisuutena terveydenhuollossa, mitä tulisi hyödyntää enemmänkin myös palveluiden kehittämisessä.

Tulevilla hyvinvointialueilla pitää tunnistaa kokemusasiantuntijoiden arvo ja merkitys hoitotyölle. Tulevat hyvinvointialueet eivät saa hukkua erilaisiin prosesseihin vaan asiakkaan/potilaan on oltava aina keskiössä ja hänen tulisi saada mahdollisuuksien mukaan tavata ammattilaisten lisäksi myös henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta tilanteesta, eli kokemusasiantuntija. Henkilö, joka on aiemmin elänyt saman tilanteen ja voi kertoa nyt olevansa rinnalla kulkija, henkilölle, joka on vasta toipumisensa alussa. Vertainen on tärkeä ja hän voi antaa toivoa toipumisesta ja olla esimerkkinä siitä, että vaikeistakin tilanteista voi selvitä.

Kenelle tahansa meistä voi käydä niin, ettei mieli enää jaksa ja silloin meistä jokainen tarvitsee yksilöllistä hoitoa ja tukea.

Kirsi Kauliomäki (sd.) aluevaaliehdokas

Kommentit

Jätä kommentti