Ei unohdeta mielenterveysomaisia

Valtakunnallista mielenterveysomaisten päivää vietetään vuosittain 9. päivänä lokakuuta. Päivän tarkoituksena on herättää keskustelua mielenterveysomaisten ja omaishoitajien arjesta sekä asemasta.

Suomessa joka viides nuori kärsii mielenterveyshäiriöstä. Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveydenhäiriö. Vanhemmuuden ja perheiden tukeminen on todettu yhdeksi tärkeäksi keinoksi estää ylisukupolvisten ongelmien siirtyminen. Koronan takia mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja ihmisten itsetuhoisuuden riski on myös kasvanut. Palvelut ovat ruuhkautuneet ja apua on ollut hankalampaa saada. Nopea hoitoon pääsy vähentää myös omaisten kuormitusta ja huolta sairastuneesta läheisestä.

Myös lapset ja nuoret voivat ajautua vanhempansa omaishoitajaksi. Usein voi olla, ettei henkilö itse edes tunnista olevansa omaishoitaja. Lapsiomaiset tulisi tunnistaa paremmin ja rohkaista heitä kertomaan omasta tilanteestaan. Lapselle vastuun ottaminen ja vanhemmasta huolehtiminen on aivan liian suuri ja kohtuuton tehtävä. Kaikenikäisille omaisille huolehtiminen, pelko omaisen voinnista ja tuen saamisen puute on kuormittavaa ja läheisen sairastuminen voi aiheuttaa kriisin, siksi kaikkien omaisten tulee tarvittaessa saada apua.

Positiivista on, että mielenterveyteen liittyvä asenneilmapiiri muuttuu koko ajan myönteisemmäksi ja asioista uskalletaan puhua. Mielenterveysomaisten päivänä halutaan nostaa esille omaisten rooli ja heidän jaksamisensa, koska heillä on myös suuri riski sairastua tai uupua. Heidän tuen tarve tulee muistaa ja ottaa se puheeksi eri palveluissa. Omaisten tuen saaminen on paljon järjestöjen toiminnan varassa, myös siksi järjestöjen toiminnan mahdollistaminen on tärkeää.

– Kirsi Kauliomäki

Kommentit

Jätä kommentti