Koronapandemia lisää asunnottomien ahdinkoa

ARAN (2019) tilastojen mukaan Suomessa oli asunnottomia 4600 vuoden 2019 lopussa. Turussa asunnottomia oli 433 ja heistä alle 25-vuotiaita asunnottomia oli 96 ja naisia 91. Väkilukuun suhteutettuna eniten asunnottomia Suomessa on Helsingissä ja toiseksi eniten Turussa. Suomessa alle 25-vuotiaiden asunnottomuus on noussut viime vuosina.

Asunnottomat oleskelevat tuttavien ja sukulaisten luona, osa heistä nukkuu rappukäytävissä, lehtilaatikoissa, bussipysäkeillä, ulkona ja ensisuojassa. Syitä asunnottomuuteen on monia, Turussa myös vankilasta vapautuneiden on ollut vaikea saada asuntoa.

Nyt koronaepidemian aikana meitä kehotetaan pysymään kotona ja välttämään kontakteja muihin ihmisiin. Asunnoton ei voi olla kotona, missä hän voi olla? Asunnottomana olleet kertovat, että asunnottomana olet lähes aina väsynyt, tunnet epätoivoa ja turvattomuutta, mutta jotenkin on jaksettava päivä kerrallaan. Hygieniasta on vaikea huolehtia, ruokailu ei ole säännöllistä, eikä ruoan saaminen tai wc:hen pääseminen ole itsestäänselvyys. Nyt kriisin aikana edellä mainitut asiat ovat hankaloituneet entisestään. Monelle päiväkeskus on hyvin tärkeä, koska siellä voi peseytyä, pestä pyykkiä ja ruokailla, nyt päiväkeskuksenkin palveluita on jouduttu rajoittamaan ymmärrettävästi koronan takia. Naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ollessaan asunnottomana ja joutuessaan viettämään aikaa kadulla. Tämän kriisin pitkittyessä työttömyys saattaa lisääntyä pidempiaikaisesti, ihmisten varallisuus vähenee ja asunnottomuus saattaa entisestään lisääntyä.

Asunnottomuus on monimuotoinen ongelma. Nuorten asunnottomuutta, köyhyyttä ja syrjäytymistä tulee ennalta ehkäistä, vahvistaa etsivää nuorisotyötä ja lastensuojelun resursseja erityisesti jälkihuoltoa. Ensisuojassa tulee olla jokaiselle tilaa, inhimilliset olosuhteet ja ammatillista ohjausta. Tarvitaan riittävä taloudellinen tuki kunnan tai valtion taholta järjestöille ja eri tahoille, jotka tekevät ennalta ehkäisevää työtä, tarjoavat erilaisia palveluita asunnottomille ja tarjoavat asumispalveluja sekä välivuokraavat asuntoja asiakkailleen. Tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja ja erilaisia asumismuotoja. Asunnon saatuaan henkilö tarvitsee myös tukea, jotta kykenee asunnon pitämään.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että asunnottomuus poistetaan Suomesta kahden hallituskauden aikana ja pääpaino on esimerkiksi nuorten asunnottomuudessa. Turussa asunnottomuutta tulee hoitaa vielä tehokkaammin ja koronaepidemian aikana kiinnittää huomiota myös asunnottomien palveluihin. Kriisin pitkittyessä pitää miettiä erilaisia mahdollisuuksia palvelujen toteuttamiseen.

Kirsi Kauliomäki

Turun SDP:n hallituksen jäsen

Kommentit

Jätä kommentti