Kirsi Kauliomäki

Inhimillisyys, tasa-arvo ja heikoimmassa asemassa olevien aseman parantaminen ja huomioiminen päätöksenteossa. Aluevaaliehdokas numerolla 366

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kaikenikäisillä tulee olla oikeus saada oikeaa palvelua oikeaan aikaan. Koronan vaikutukset tulee huomioida jokaisen ikäryhmän kohdalla. Ennalta ehkäisevään työhön ja päihde- ja mielenterveyspalveluihin tulee panostaa tulevaisuudessa yhä enemmän. Julkista terveydenhuoltoa on vahvistettava. Ikäihmisille on tarjottava riittävät ja laadukkaat palvelut yksilöllisen tarpeen mukaan. Järjestöjen mahdollisuudet palvelujen tuottajina on turvattava.

Reilu työelämä

Työelämässä tulee panostaa tasa-arvoon, työhyvinvointiin, työntekijöiden osaamiseen ja tulevaisuudessa yhä enemmän tulee huomioida ikäjohtaminen. Sosiaali-ja terveydenhuollon henkilökunnan työssäjaksaminen on elinehto laadukkaille ja toimiville palveluille.

Kirsi Kauliomäki

Minulla on työkokemusta terveydenhuollosta hoitajana, esimiehenä ja opettajana. Olen koulutukseltani terveydenhoitaja, sairaanhoitaja ja TtM. Monipuolisen työkokemuksen ja koulutuksen myötä minulla on mielestäni hyvä pohja tehdä inhimillisiä, tasa-arvoisia ja heikompia puolustavia päätöksiä. Tiedän millaista on jäädä aamuvuorosta tekemään iltavuoroa tai mitä se on, kun vastaa koko päivän terveysasemalla puheluihin, eikä ole antaa yhtään lääkäri aikaa. Päihdetyössä näin miten osa asiakkaista koki olevansa täysin palveluiden tai yhteiskunnan ulkopuolella. Muistisairaiden yksikössä hoitajana ollessa ymmärsin kuinka tärkeää ikäihmisen on kokea olevansa turvallisessa ympäristössä ja mikä on hyvän hoidon ja kuntouttavan työotteen merkitys joka päivä, kun omat voimavarat ja kyvyt eivät enää riitä itsestä huolehtimiseen.

Lue lisää...